Anasayfa / Özel / MUDURNU’DA AHİLİĞİN TARİHİ KÖKLERİ VE AHİBABA ŞEYHU’L UMRAN

MUDURNU’DA AHİLİĞİN TARİHİ KÖKLERİ VE AHİBABA ŞEYHU’L UMRAN

MUDURNU’DA AHİLİĞİN TARİHİ KÖKLERİ

VE

AHİBABA ŞEYHU’L UMRAN

                                                                             Celalettin Çelebi

Anadolu Selçukluları’nın son döneminde Türk topraklarına katılan, Candaroğulları ve Osmanlı Beyliği’nin kuruluş dönemlerinde bir tarım, ticaret ve zanaatkârlık merkezi olarak gelişen Mudurnu, dönemi ele alan kaynak eserlerde; “Mamur Mudurnu Şehri”, “Mahruse”   gibi sıfatlarla tanımlanmaktadır.

1243-1336 yılları arasında Anadolu’da yayılan Moğol istilasına ve işbirliği içindeki Selçuklu yöneticilerine karşı mücadele eden Ahi Evran ve Ahi örgütleri, büyük baskılara ve katliamlara maruz kalınca, örgütlü oldukları Orta Anadolu kentlerini terkederek Bizans sınırlarındaki “Uc Kentleri” ne kaçmışlardır. Mudurnu şehri de bu dönemde Ahilerin yerleştiği güvenlibir  “Ahi Kenti”,“Vakıf ve İlim Merkezi” olarak şekillenmiştir.

Osmanlı Devleti’nin “Çekirdek Toprakları“ içinde bir  “Şehzade Eğitim Merkezi” olarak önem kazanan, Fetret Dönemi’nde, “Osmanlı’nın İkinci Kuruluş” toprakları arasında yer alan Mudurnu kentinde; günümüzde de önemli bir kültürel miras değeri olarak hala yaşatılagelen “Ahi Baba-Şeyhu’lUmran” adına dikkat çekmek istiyorum:

 

“Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuyûd-ı Kadim Arşivi’, 547 numaralı Bolu Sancağı Evkaf Defteri”nde kaydı bulunan ve -Mudurnu’nun üst başında Kayaca-Kabaca denilen ve 630 akça geliri olan yer, Şeyh Umran evladına vakıf olup Süleyman Paşa beratı bulunmaktadır” bilgileri ile aktarılan “Şeyhu’lUmran” adı, günümüzde dekentin önemli bir kültürel miras değeri olarak yaşatılmaktadır.

Aradan geçen 700 yıla karşın, halkın sözlü kültür dağarcığında hala aynı adlarla yaşatılan; “Şeyhu’lUmran Tepesi”, “Şeyhu’lUmran Ziyaretgâhı” , her sene yapılan “Şeyhu’lUmran Anma Etkinlikleri”, aynı adla kurulan “Şeyhu’lUmran Vakfı” ve Vakfa ayrılan arazinin bulunduğu“Kabaca” mevkisi; “Kuyûd-ı Kadim Arşivi’ndeki bilgilerle uyum göstermektedir.

Tarihi Ahi Kenti Mudurnu’da,halkın sözlü kültür dağarcığında yaşatılan “Şeyhu’lUmran” adı, bu güne değinrivayetlere dayalı yaklaşımlarla, Mısır ve Horasan kökenli velilerle bağlantılanarak açıklanmaya çalışılmıştır…

UNESCO adaylığı sürecindeki Tarihi Ahi Kenti Mudurnu’da, çok önemli bir kültürel miras değeri olarak yaşatılan  “Ahi Baba Şeyhu’lUmran”  adının;“Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuyûd-ı Kadim Arşivi”nde yer alan bilgiler doğrultusunda,yeniden değerlendirilmesi ve bu konuda gerekli araştırma ve tanıtım çalışmalarının yapılması gerekmektedir…

Celalettin ÇELEBİ

Mudurnulular Derneği Başkanı

 

Hakkında İlhami Çetin

Mudurnu haberleri

Birde şuna bakın

Gölcük Değirmendere Kırk Yama Festivali

Sevgi Yüksel Uzunöz (Çarpana) kişisel sergisini açtı. İLHAMİ ÇETİN-Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi ...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

4